Regulamin sklepu vebi.pl

Rozwiń, aby przeczytać dowolny regulamin sklepu, usług drukarskich i świadczonych usług.

vebi.pl – Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
dla kupujących z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicy

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

 1. Sprzedawca/Administrator – PH ENTERPRISE Sp z.o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000636457, NIP: 7692226243, REGON: 365371305
 2. Sklep – sklep internetowy sprzedawcy, prowadzony pod adresem internetowym www.vebi.pl
 3. Klient/Zamawiający– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w sklepie;
 4. Konsument– Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby;
 5. Newsletter– materiały przesyłane przez Sprzedawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili wyraźną zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

1Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Sprzedawcę rozumie się także usługodawcę w znaczeniu nadanym tą ustawą, w zakresie w jakim Sprzedawca świadczy usługi świadczone drogą elektroniczną

2Na potrzeby ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.) przez Klienta rozumie się usługobiorcę w znaczeniu tej ustawy, w zakresie w jakim korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem vebi.pl
 2. Sklep vebi.pl prowadzony jest przez firmę PH ENTERPRISE Sp z.o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000636457, NIP: 7692226243, REGON: 365371305
 3. Ceny produktów oferowanych w Sklepie są cenami brutto i podane są w złotych polskich – Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.
 4. W sklepie vebi.pl obowiązują ceny produktów wskazane na stronach internetowych sklepu z uwzględnieniem aktualnych promocji ogólnych i indywidualnych.


2. Składanie zamówienia

 • Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem strony vebi.pl
 • Zamówienia można składać tylko za pośrednictwem strony vebi.pl wypełniając formularz zamówień, uprzednio się rejestrując lub bez rejestracji przez 24h – 7 dni w tygodniu.
 • Podczas składania zamówienia należy podać prawidłowe dana dla realizacji zamówienia:
  imię i nazwisko lub nazwę firmy
  adres wysyłkowy,
  numer telefonu,
  adres e-mail,
  Podając dane osobowe, zamawiający potwierdza ich prawdziwość z jego danymi osobowymi.
 • Po złożeniu zamówienia, zamawiający otrzyma potwierdzenie na wskazany wcześniej przez siebie adres e-mail.
 • W sytuacji braku otrzymania automatycznego maila o przyjęciu zamówienia prosimy o bezpośredni kontakt na adres biuro@vebi.pl bądź telefonicznie: 608 701 475
 • Złożenie zamówienia przez zamawiającego nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Zamawiający wypełniając formularz i klikając na przycisk “Złóż zamówienie/ZAMÓW/Kupuję i płacę”, składa ofertę. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi po wysłaniu do zamawiającego e-maila potwierdzającego przyjęcie zamówienia do realizacji.
 • Zamawiający może wprowadzić zmiany w złożonym zamówieniu lub je wycofać w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z obsługą sklepu internetowego – mailem pod adresem biuro@vebi.pl bądź telefonicznie: 608 701 475
 • Termin realizacji złożenia zamówienia wynosi 4-10 dni robocze.
 • Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku bankowym walutowym – „pl”. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.
 • Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.
 • Użytkownik może złożone zamówienie samodzielnie wycofać jeżeli nie dokonał jeszcze płatności.

 

Kontrola transakcji

 • Ze względu na fakt, że Produkty widoczne na sklepie vebi.pl to pojedyncze egzemplarze, to Kupujący zobowiązany jest składać zamówienia w sposób przemyślany oraz opłacać złożone zamówienia w terminie.

 

Realizacja zamówienia

 • Formą płatności za złożone zamówienia jest przedpłata/pobranie kurierskie.
 • Przedpłaty można dokonać przelewem na konto bankowe:
  Dane: PH ENTERPRISE Sp z.o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000636457, NIP: 7692226243, REGON: 365371305
  nr konta bankowego: 60 1140 2004 0000 3102 8097 7679
  w tytule: numer zamówienia

 

Realizacja zamówienia rozpoczyna się:

 • niezwłocznie w przypadku płatności za pośrednictwem serwisu PayNow lub płatności za pobraniem,
 • w dniu wpływu środków płatniczych na konto sklepu w przypadku zamówień płatnych przelewem do godz. 13:00

 

Sklep może anulować zamówienie, jeśli:

 • dane Zamawiającego są niepełne lub nieprawidłowe i uniemożliwiają wysyłkę zamówienia,
 • nie można nawiązać kontaktu z Zamawiającym,
 • w przypadku braku wpływu należności na konto sklepu do 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia, dla zamówień płatnych przelewem,
 • na życzenie Zamawiającego, pod warunkiem, że zamówienie nie zostało już zrealizowane i wysłane.

 

Zamawiający otrzymuje informacje o zmianie statusu zamówienia na adres e-mail podany w formularzu rejestracji:

 • potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji
 • potwierdzającą wykonanie wysyłki
 • anulowanie zamówienia
 • oczekiwanie na płatność

 

3. Płatności

W sklepie vebi.pl udostępniamy kilka możliwości płatności za zamówiony towar wraz z należnymi kosztami dostawy :

 • Płatność szybkim przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą za pośrednictwem Paynow
 • Płatność przelewem z góry na nasze konto
 • Płatność gotówką przy odbiorze osobistym, bądź u kuriera/listonosza.
 • Termin wysyłki może ulec wydłużeniu jeśli Sprzedający ustalił urlop obejmujący ten okres czasu lub jeśli w opisie Produktu Sprzedający wyraźnie zaznaczył, że termin wysyłki będzie dłuższy. Dotyczy to również zamówień specjalnych, uwarunkowanych wskazanym opisem w karcie produktu. Termin dostawy może zostać ustalony indywidualnie z Kupującym. Nie wlicza się dni ustawowo wolnych, świąt itp.
 • Sprzedający zobowiązany jest przechowywać dowody nadania przesyłek na wypadek konieczności reklamowania niedostarczonej przesyłki.

 

Koszty wysyłki

 • Koszty wysyłki mogą być ustalane przez Sprzedającego oddzielnie dla każdego Produktu z uwagi na jego wagę bądź gabaryt.
 • Koszty wysyłki zagranicznej są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania. Koszty te dotyczą wyłącznie krajów Unii Europejskiej. W przypadku wysyłki do krajów spoza Unii Europejskiej należy ustalić koszt wysyłki ze Sprzedającym przed złożeniem zamówienia.
 • Koszty wysyłki pokrywa Kupujący
 • Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka,
 • Zamawiając więcej niż jeden Produkt, Kupujący płaci pełny koszt wysyłki za łączną wagę wszystkich produktów, co ustala wewnętrzny system sklepu połączony z ustalonym cennikiem operatora Poczty Polskiej, Kuriera czy też wdrożonej integracji pocztowej. Na końcową cenę wysyłki może wpłynąć liczebność dostępnych produktów w paczce oraz ich waga, co będzie wykazane na końcowym podsumowaniu zamówienia.

 

Faktura VAT

 • Na życzenie Kupującego, sklep wystawia faktury VAT na łączną kwotę pobraną w danym miesiącu od sprzedaży Produktów
 • Na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej ( Dz.U nr 249 poz. 1661), faktury udostępniane są wyłącznie w formie elektronicznej, w formacie pdf, do pobrania i samodzielnego wydruku, na koncie, a także z możliwością dodania faktury do zamówienia.

 

Dostawa towarów

 • Nasz sklep realizuje dostawę towaru w taki sposób jaki wybierze zamawiający podczas procesu składania zamówienia w sklepie.
 • Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w zamówieniu, istnieje możliwość zmiany odbiorcy nadanej już przesyłki przed jej doręczeniem za dodatkową opłatą, która może być sugerowana przez wybranego operatora pocztowego.
 • Czas realizacji dostawy zamówionego produktu może przedłużyć się od 1 do 3 dni roboczych i jest zależy od czasu potrzebnego na wykonanie, skompletowania i spakowania zamówionego towaru. W przypadku gdyby ten czas z różnych względów miał być dłuższy, zawsze informujemy o tym w opisie danego produktu bądź w wiadomości e-mail.
 • Do wyżej opisanego czasu potrzebnego na skompletowanie i spakowanie towaru, należy doliczyć czas transportu, który zależy od wybranego przez zamawiającego sposobu dostawy.
 • Koszty dostawy są zależne od formy płatności oraz wagi przesyłki. Cennik dostawy wyświetlany jest w momencie składania zamówienia – koszt przesyłki ponosi kupujący.

 

4.  Ceny produktów

 • Ceny widniejące przy Produktach na stronie vebi.pl stanowią informację jawną, podaną do publicznej wiadomości.
 • Ceny wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto zawierające podatek VAT
 • Cena produktu może ulec zmianie w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny/promocji danego asortymentu.

 

5.  Zwrot towarów

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. ‘O ochronie niektórych praw konsumentów’, zamawiający ma prawo w ciągu 14 dni od daty dostarczenia przesyłki, zrezygnować z towaru bez podania przyczyny, składając sprzedawcy pisemne oświadczenie.

 • Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy:
  – odsyłany towar będzie w oryginalnym i nieuszkodzonym stanie,
  – jego zawartość będzie kompletna,
  – paczka zwrotna będzie zawierała potwierdzenie zamówienia (FV, paragon)
  – towar/produkt nie będzie nosił jakichkolwiek śladów użytkowania,
  – zostanie przesłane wyjaśnienie reklamacyjne dotyczące opisu reklamowanej rzeczy
 • Zwracany towar należy odesłać na adres wskazany w trakcie komunikacji reklamowej

Zamawiający otrzyma zwrot wartości towarów na wskazany rachunek bankowy, który widnieje jako treść na kartce umieszczonej w opakowaniu zwrotnym bądź  na polskie konto bankowe, z którego został otrzymany przelew, chyba że Kupujący poinformuje wcześniej o innym numerze konta bankowego.

 • Koszt przesyłki zwrotnej ponosi kupujący.
 • Przesyłek zwrotnych za pobraniem nie przyjmujemy.
 • Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie Towaru, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Kupującego, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach materiałów, z których został wykonany Towar, nie stanowią podstawy do reklamacji Towaru.
 • Sprzedawca jako vebi.pl, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jego zakupu.
 • Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w przeciągu 14 dni od ich wpłynięcia.
 • Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić Kupującemu równowartość ceny Towaru, bez pokrywania kosztów dostawy od strony zakupowej bądź zwrotnej/reklamacyjnej, lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie Towary do wyboru.
 • Towar wadliwy zostanie przez Sprzedającego naprawiony lub wymieniony na inny jeśli wada powstała z winy Sprzedającego oraz o ile dany przedmiot z uwagi na swą oryginalność będzie możliwy do odwzorowania/powielenia czy też naprawienia. Biorąc pod uwagę indywidualny proces tworzenia produktowego, twórca czyli sprzedawca, nie bierze odpowiedzialności za stuprocentowe odwzorowanie/naprawę zamówionego produktu na drodze dalszej drogi zwrotnej czy też reklamacyjnej.  W innym przypadku za sprawą konsultacji, naprawa produktu jest możliwa za określoną i ustaloną opłatą wraz z pokryciem kosztu przesyłki przez Kupującego.

 

6.  Reklamacja towaru/produktu

 • W każdym przypadku reklamacji, prosimy o wcześniejszy kontakt z obsługą sklepu.
 • W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, należy spisać protokół reklamacyjny od razu podczas doręczenia przesyłki przez kuriera.
 • Po uzgodnieniu reklamacji klient powinien odesłać wadliwy produkt na adres przesłany w trakcie naszej komunikacji, bądź na adres widniejący na etykiecie o ile to nie paczkomat.
 • Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 • W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji, sklep zwróci zapłaconą kwotę lub wymieni towar na nowy o ile jego unikalność i powtarzalność na to pozwala zgodnie z oczekiwaniami klienta.
 • Kupujący może zgłosić reklamację zakupionego produktu, domagając się nieodpłatnej naprawy, wymiany tylko wtedy, gdy towar jest wadliwy z winy Sprzedającego.

 

dalsze dane kontaktowe:
e-mail:
biuro@vebi.pl
tel. 608 701 475

W innym przypadku, jeśli nie będzie drukowany formularz reklamacji należy stworzyć go indywidualnie:
Treść reklamacji/odstąpienia od umowy:
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy (*),umowy dostawy następujących rzeczy (*), umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy (*) /o świadczenie następującej usługi (*)
– Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data
– Numer konta do zwrotu płatności
– Powód reklamacji wraz z pełny opis zaistniałej sytuacji

7.  Prawo odstąpienia od umowy (14dni)

 • Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827), w terminie czternastu dni od otrzymania zamówionego Towaru, Klient będący konsumentem w rozumieniu właściwych przepisów, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego Towaru bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 ust.2 i 35 ustawy o prawach konsumenta. Wskazane w tym punkcie prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do umów sprzedaży zawartych na odległość z konsumentem wg. przepisów Kodeksu Cywilnego.
 • Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  – w którym Klient wszedł w posiadanie zamówionego przedmiotu/towaru
  – w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy, z przedmiotów, które były dostarczane osobno,
  – w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub danej części określonej partii towarów,
  – zawarcia umowy – w przypadku innych/pozostałych umów.
 • Chcąc skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient musi poinformować sklep vebi.pl o chęci skorzystania z czternastodniowego terminu reklamacji. Tym samym wysłać wiadomość o zaistniałej potrzebie/sytuacji na adres biuro@vebi.pl
 • Na drodze reklamacji w terminie pierwszych 14 dni klient powinien ująć powód reklamacji wskazując tym samym na wszystkie możliwe dane mogące zweryfikować określony zakup, m.in. dane na jakie został zrealizowany zakup przedmiotu, numer zamówienia. Pozwoli to szybko zlokalizować dane klienta wraz z danymi zamówienia.
 • Chcąc zachować termin odstąpienia od Umowy zakupu, wystarczy, aby Klient wysłał na adres biuro@vebi.pl informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu 14 dni po doręczeniu przedmiotu.

 

Skutki odstąpienia od umowy

 • W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy zanim vebi.pl przyjął ofertę, oferta przestaje wiązać.
 • Sprzedawca ma obowiązek nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia wniesienia przez klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym).
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument zgłosił prośbę innej formy przekazania wysyłki pieniędzy, jako forma zwrotu za zakupiony przedmiot.
 • Proszę odesłać reklamowaną rzecz na adres: PH ENTERPRISE Sp z.o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000636457, NIP: 7692226243, REGON: 365371305, lub przekazać reklamowany przedmiot osobiście pod wskazanym adresem biura, nie później niż 14 dni od dnia poinformowania sklep vebi.pl o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz/dostarczy przed upływem terminu 14 dni.
 • Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Jeśli rzecz ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłana pocztą, przed złożeniem zamówienia Klient może otrzymać informację o kosztach lub szacowanych kosztach zwrotu rzeczy na życzenie. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Tym samym zwrot reklamowanej rzeczy może nie zostać uznany z uwagi na uszkodzenie, zużycie bądź inną wadę reklamowanego przedmiotu, którą stwierdzi sklep vebi.pl

 

8. Dane osobowe i ich ochrona

 • Wszystkie dane osobowe które klient składa w czasie procesu rejestracji i składania zamówienia w naszym sklepie są gromadzone wyłącznie na potrzeby sklepu internetowego vebi.pl i podlegają ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 133/97 poz.883).

Jednocześnie każdy korzystający z usług sklepu internetowego www.vebi.pl, wyraża zgodę na przetwarzanie przez naszą firmę swoich danych osobowych, przy czym ma prawo wglądu do nich, dokonywania w nich korekt oraz żądania usunięcia ich z bazy.

 • vebi.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez vebi.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem serwisu.
 • Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich modyfikacji.
 • Dane podawane przez Użytkownika w trakcie rejestracji oraz składania zamówień są wykorzystywane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, do kontaktowania się z Użytkownikiem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji zamówień złożonych przez Użytkownika.
 • W celu realizacji złożonych zamówień, vebi.pl udostępnia dane osobowe Kupującego. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 • W celu umożliwienia Kupującemu dokonania zwrotu towaru, vebi.pl udostępnia Kupującemu swoje dane osobowe. Dane te zawierają wyłącznie informacje niezbędne do prawidłowego zaadresowania przesyłki.
 • Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz w przypadku nieuregulowania należności wobec vebi.pl bądź podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.
 • vebi.pl zapewnia Użytkownikom możliwość usunięcia danych osobowych ze zbioru danych. W celu usunięcia danych, Użytkownik powinien przesłać do vebi.pl stosowne oświadczenie w formie elektronicznej lub na piśmie.
 • vebi.pl może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował należności wobec vebi.pl lub naruszył niniejszy Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 

9. Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 • Zamieszczając treści oraz udostępniając je firmie: PH ENTERPRISE Sp z.o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000636457, NIP: 7692226243, REGON: 365371305,  Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być negatywnie utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 • W rozumieniu udostępnianych treści są to: opinie, komentarze, referencje, zdjęcia, materiały audio-video, bądź inne dane, dane osobowe, które mają na celu podzielenie się opinią na temat dokonanych zakupów, czy też nawiązanej współpracy.
 1. Klient oświadcza, że:
  a) jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  b) umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą
  c) wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz Sprzedawcę, jak również upoważnia Sprzedawcę do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  d) wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

 

10. Klient nie jest uprawniony do:

 1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  a) zamieszczania w ramach korzystania z usług, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu.
 3. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, treści które mogłyby w szczególności:
  a) zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  b) naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  c) posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  d) pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
  e) naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 4. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §10 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Sprzedawcę umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Sklepu.

 

11. Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

 

12. Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w sklepie, a w szczególności zdjęcia, grafika oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Sprzedawcy lub podmiotom trzecim i podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 2, poz. 23 ze zm.). Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 2. Na podstawie ustawy z dnia
  4 lutego 1994 r., publikator: Dz. U. 1994, nr 24, poz. 83 tekst jednolity: Dz. U. 2016, poz. 666
  informujemy, że firma „PH ENTERPRISE Sp z.o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS: 0000636457, NIP: 7692226243, REGON: 365371305” zwana dalej właścicielem strony vebi.pl, posiada wszelkie prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie vebi.pl w formie majątkowej i niemajątkowej, dotyczące treści pisanych, materiałów graficznych, LOGA, filmów, utworów muzycznych, opinii, komentarzy, grafik artykułów oraz treści artykułów. Tym samym nie można kopiować, powielać ani udostępniać na własny lub cudzy użytek w celach komercyjnych oraz do propagowania w działaniach marketingowych lub innych działaniach osobistych bądź zarobkowych.
 3. Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze na stronie vebi.pl, na której w skład wchodzą powyżej wymienione elementy autorskie.

 

13. Postanowienia końcowe

 1. Właściciel sklepu internetowego vebi.pl zastrzega sobie prawo do:
 • wprowadzania i wycofywania ze swej oferty produktów,
 • zmian w cenach produktów,
 • wprowadzania i wycofywania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian,
 • wprowadzania do oferty nowych produktów,
 • dokonywania zmian w cenach przesyłek bez uprzedniego uprzedzania o tym fakcie użytkowników,
 1. Wszystkie opisywane zastrzeżenia nie będą dotyczyć użytkowników którzy już złożyli zamówienia, a ich realizacja jest w trakcie trwania.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego vebi.pl jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu
 3. Zdjęcia publikowane na stronach sklepu są własnością właściciela sklepu lub innych stron i zostały użyte za ich przyzwoleniem. Zabronione jest kopiowanie i bezprawne powielanie grafik/zdjęć produktów bez zgody właściciela sklepu.
 4. Nazwy firm, producentów i znaki towarowe, zostały wykorzystane na stronach Sklepu w celach informacyjnych i stanowią własność ich prawnych właścicieli.
 5. Właścicielowi sklepu przysługuje prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany obowiązują od momentu ich opublikowania na stronie internetowej sklepu.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują aktualne przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Regulamin sklepu widniejącego pod adresem www.vebi.pl wchodzi w życie dn. 25.11.2019r.

 

Prosimy nie kopiować treści regulaminu oraz nie wyrażamy zgody na jego dalsze powielanie. Zapraszamy do udanych zakupów na naszym sklepie.

Pozdrawiamy,
Zespół vebi.pl

Preambuła

 1. Regulamin ten określa warunki i zasady świadczenia usług poligraficznych oraz współpracy z usługodawcą, pod firmą PH ENTERPRISE Sp. z o.o. zobowiązuje się do świadczenia usług drukarskich zgodnie z zamówieniem Klienta.
 2. PH ENTERPRISE SP Z O O, ul. 28, 97-400 Ławy, KRS 0000636457, REGON 365371305, NIP 7692226243

 

§ 1. Definicje

 1. Regulamin –niniejszy regulamin
 2. Drukarnia/ Usługodawca / Sprzedawca / Vebi.pl – Agencja Reklamowa Vebi.pl widniejąca pod danymi PH ENTERPRISE SP Z O O, ul. 28, 97-400 Ławy, KRS 0000636457, REGON 365371305, NIP 7692226243
 3. Klient/ Zamawiający / Zleceniodawca – zamawiającym w Drukarni może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych, zgodnie z warunkami określonymi w regulaminie
 4. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej, takiej jak umowa o dzieło, bez bezpośredniego związku z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, jest zgodna z przepisami art. 221 Kodeksu cywilnego
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy na wykonanie Usług poligraficznych przez Vebi.pl Zamówienie określa parametry, ilość oraz sposób dostawy dzieł -przedmiotu zamówienia.
 6. Dzieło/ Produkt / Przedmiot Zamówienia – plakat, katalog, wizytówki, ulotki, zaproszenia oraz inne prace drukowane techniką offsetową lub cyfrową, , które mogą zostać wykonane w Drukarni w celu realizacji Zamówienia Klienta, określane są jako Przedmiot Zamówienia.
 7. Usługa / Usługa poligraficzna– oznacza wszelkie czynności wykonywane w Drukarni, których celem jest wykonanie Przedmiotu Zamówienia zgodnie z parametrami i ilością określonymi przez Zamawiającego.
 8. Kalkulacja/ Wycena – Kalkulacja jest to propozycja cenowa od Vebi.pl przedstawiona Klientowi za wykonanie Usług poligraficznych.
 9. Opiekunem Klienta – pracownik Vebi.pl sprawujący nadzór nad realizacją Zamówień i służący pomocą Klientowi
 10. Personalizacja –nadanie czemuś osobistego charakteru. Dostosowanie do indywidualnych potrzeb, wymagań i upodobań Zleceniodawcy.
 11. Dni robocze Vebi.pl –dni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00-16:00

 

§2 Warunki korzystania ze sklepu internetowego

 1. Aby zarejestrować się w sklepie internetowym, należy prawidłowo wypełnić formularz rejestracyjny, co pozwoli na utworzenie konta Klienta.

  Klient ma możliwość aktualizacji danych wprowadzonych podczas tworzenia konta w każdej chwili z poziomu ustawień konta po wcześniejszym zalogowaniu.

 2. Właściciel Sklepu ma prawo do usunięcia konta Klienta i ograniczenia dostępu do części lub całości jego zasobów ze skutkiem natychmiastowym, jeśli Klient:

  a) nie przestrzega Regulaminu,

  b) podaje nieprawdziwe dane podczas rejestracji, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,

  c) dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich za pośrednictwem Sklepu,

  d) dopuszcza się innych zachowań, które zostaną uznane za niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Drukarni,

  e) utracił status przedsiębiorcy.

 

§3 Zamówienia i ich realizacja

 1. Aby składać zamówienia w sklepie Vebi.pl, trzeba posiadać aktywne konto w Serwisie oraz być zarejestrowanym Klientem, lub zrealizować zamówienie jako gość podając swoje dane.
 2. Aby zamówienie zostało przyjęte do realizacji, należy spełnić następujące warunki:
  a) zamówienie musi zawierać wszystkie dane potrzebne do jego realizacji,
  b) pliki związane z zamówieniem muszą spełniać wymogi technologiczne określone w zakładkach produktu drukarskiego – patrz makiety.
  c) płatność musi zostać pozytywnie zweryfikowane i zaksięgowane
 

§4 Materiały do druku (dosłane pliki przez klienta do Vebi.pl)

 1. Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się do przekazania tylko tych materiałów, do których posiada pełne prawa, a które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich.
 2. Usługa korekty materiałów jest dostępna za dodatkową opłatą i wymaga akceptacji Klienta przed realizacją oraz musi zostać zatwierdzona po dosłanym pliku do akceptacji końcowej.
 3. Pliki przesyłane do druku muszą spełniać wymogi określone przez Vebi.pl, a błędy w nich nie mogą być podstawą do reklamacji. Vebi.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłanych przez Klienta materiałów. Klient zobowiązuje się do przekazania tylko tych materiałów, do których posiada pełne prawa, a które nie naruszają przepisów prawa ani praw osób trzecich. Usługa korekty materiałów jest dostępna za dodatkową opłatą i wymaga akceptacji Klienta przed realizacją. Pliki przesyłane do druku muszą spełniać wymogi określone przez Drukarnię, a błędy w nich nie mogą być podstawą do reklamacji. Drukarnia nie archiwizuje plików po 30 dniach od ich przesłania i automatycznie je usuw. Vebi.pl nie archiwizuje plików po okresie 14/30 dni od ich przesłania i automatycznie je usuwa.

 

§5 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące niezgodności produktu ze złożonym Zamówieniem lub uszkodzeń mechanicznych produktu powstałych w trakcie transportu należy nam zgłosić na adres biuro@vebi.pl oraz w sytuacji uszkodzeń, należy  sporządzić protokół szkody u kuriera.
 2. Aby złożyć reklamację, należy skorzystać z formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie vebi.pl lub napisać na biuro@vebi.pl.
 3. Termin składania reklamacji upływa 14 dni roboczych po dostarczeniu produktu.
 4. Formularz reklamacyjny powinien zawierać dokładny opis nieprawidłowości, roszczenie oraz dokumentację w postaci zdjęć, jeśli jest to konieczne do rozpatrzenia reklamacji.
 5. Vebi.pl rozpatruje reklamacje natychmiast po ich otrzymaniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni roboczych. Ten termin może ulec wydłużeniu w zależności od stopnia skomplikowania reklamacji.
 6. Vebi.pl może wymagać dostarczenia części lub całości reklamowanego produktu przez wybranego przez siebie kuriera oraz uzupełnienia dokumentacji lub opisu reklamacji.
 7. Klient ma obowiązek dostarczyć wymagane dokumenty w ciągu 5 dni roboczych. Po tym czasie reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną. O wyniku rozpatrzonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Klienta za pośrednictwem e-maila.
 8. W przypadku pozytywnej reklamacji rekompensata będzie zgodna z wcześniej zgłoszonym roszczeniem, chociaż Vebi.pl ma prawo negocjować roszczenie.
 9. W przypadku negatywnej reklamacji, Klient będzie musiał pokryć koszty związane z ponownym odesłaniem reklamowanego zamówienia. Rozliczenie reklamacji może nastąpić przez zwrot całości lub części należności po otrzymaniu podpisanej korekty lub w formie rabatu. Vebi.pl wymaga również zwrotu całości lub części reklamowanego nakładu.
 10. Korzyści i zobowiązania związane z produktem oraz ryzyko utraty lub uszkodzenia produktu przechodzą na Klienta od momentu przekazania produktu przewoźnikowi przez Vebi.pl.
 11. Klient jest zobowiązany do zweryfikowania zamówionego produktu w momencie otrzymania go od przewoźnika. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, Klient ma prawo złożyć reklamację zgodnie z powyższymi zasadami.
 12. Sprzedawca nie przyjmuje reklamacji dotyczących wad powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania produktu przez Klienta.
 13. W przypadku, gdy Klient nie zgadza się z decyzją Sprzedawcy dotyczącą reklamacji, ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji.
 14. Przedmiotem reklamacji nie mogą być naturalne odchylenia wynikające z indywidualnego charakteru produktów, takie jak różnice w kolorze, fakturze itp.
 15. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany powyższych zasad reklamacji w dowolnym momencie.
 
§6 . Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
 1. Konsumenci mogą skorzystać z różnych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń pozasądowych. Szczegółowe informacje na temat tych możliwości oraz zasad dostępu do nich znajdują się w siedzibach powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacjach społecznych zajmujących się ochroną praw konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php i http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 2. Konsumenci mogą skorzystać z rozwiązań pozasądowych, takich jak stały polubowny sąd konsumencki, do rozwiązywania sporów dotyczących Umów Sprzedaży. W celu skorzystania z tej opcji, konsument może złożyć wniosek do sądu opisanego w artykule 37 ustawy o Inspekcji Handlowej. Regulamin działania tych sądów jest określony w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 3. Konsumenci mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy, aby rozwiązać spory związane z transakcjami zakupu. Mogą uzyskać tę pomoc poprzez kontakt z powiatowym (miejskim) rzecznikiem konsumentów lub organizacją społeczną, która zajmuje się ochroną praw konsumentów, taką jak Federacja Konsumentów lub Stowarzyszenie Konsumentów Polskich. Federacja Konsumentów udziela porad pod adresem e-mail porady@dlakonsumentow.pl, a Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod numerem infolinii konsumenckiej 800 889 866.
 
§7 . Przetwarzanie danych osobowych
 
 1. Administratorem danych osobowych Klientów (osób reprezentujących, osób kontaktowych) jest PH ENTERPRISE Sp. z o.o. NIP 7692226243
 2. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne celem wykonania umowy.
 3. W sprawie przestrzegania danych osobowych prosimy o kontakt na adres mailowy: biuro@vebi.pl.
 4. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania współpracy z klientem, a także przez okres trwania gwarancji i rękojmi. Po tym okresie dane te będą przechowywane zgodnie z przepisami dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
 5. Odbiorcami danych są firmy oraz osoby prywatne.


§8 . Dane osobowe

 1. Akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Vebi.pl w celu realizacji zlecenia, wystawienia dowodów księgowych oraz dostawy. Klient ma prawo do wglądu, modyfikowania i usuwania swoich danych. Vebi.pl zobowiązuje się do nie wykorzystywania danych Klienta w celach marketingowych ani innych poza wskazanymi powyżej. Jeśli materiały dostarczone przez Klienta zawierają jakiekolwiek dane osobowe, Klient oświadcza i gwarantuje, że jako administrator tych danych dopełnił wszelkich formalności wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dokonał rejestracji i uzyskał wymagane zgody na przekazanie tych danych Drukarni oraz zwolni Drukarnię z odpowiedzialności za ewentualne naruszenia tych zapewnień i gwarancji.

 

§9 Postanowienia końcowe
 1. Uprawnienia Klienta jako Konsumenta nie są ograniczone ani wyłączone przez niniejszy regulamin. W przypadku konfliktu między postanowieniami regulaminu a obowiązującymi przepisami prawa, które nadają prawa konsumentom, obowiązują te przepisy prawa.
 2. Umowy zawierane przez Drukarnię Internetową są oparte na języku polskim.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz dla umów sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 r. z klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Poniższy regulamin określa zasady korzystania z usług Agencji Reklamowej Vebi.pl, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 14 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.

Definicje

 1. Usługodawca  – Agencja Reklamowa Vebi.pl widniejąca pod danymi PH ENTERPRISE SP. z o.o., Ławy 28, 97-400 Bełchatów, KRS 0000636457, REGON 365371305, NIP 7692226243, biuro@vebi.pl
 2. Usługobiorca (Użytkownik, Klient) – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 3. Usługa – realizowane działania reklamowe przez Agencję Vebi.pl w tym, usług graficznych, drukarskich, marketingowych oraz reklamowych.
 4. Dzień roboczy – wybrany dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 5. Drukarnia Internetowa – drukarnia internetowa Agencji Reklamowej Vebi.pl dostępnej pod adresem internetowym: www.vebi.pl
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Agencji Reklamowej Vebi.pl.
 7. Produkt – towar lub usługa dostępna w Drukarni Internetowej, która jest przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, wykonana zgodnie z określoną specyfikacją na podstawie Plików Graficznych Klienta i ewentualnych ustaleń między Klientem a Sprzedawcą podczas Weryfikacji Plików.
 8. Pliki graficzne – projekty przygotowane przez Klienta lub Sprzedawcę, wraz z ewentualnymi wskazówkami technicznymi Klienta. Projekty powinny zostać przesłane przez Klienta podczas składania Zamówienia za pośrednictwem opcji “Wgraj plik” lub zostać stworzone przez Sprzedawcę dla potrzeb druku.
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
 10. Weryfikacja plików – sprawdzenie przez Vebi.pl zgodności Plików Graficznych Klienta z wymogami określonymi w Specyfikacji Plików Graficznych  lub ich makiet.
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia na sklepie internetowym i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub usługi z Vebi.pl.
 12. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Vebi.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem sklepu online oraz drukarni internetowej.
 
 

Warunki korzystania z usług Agencji

 1. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zamówienia jest wcześniejsze zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
 2. Korzystanie z usług Agencji Reklamowej Vebi.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Niniejszy regulamin jest jawny, widoczny i dostępny na stronie Vebi.pl na samym jej dole dla każdej strony i podstrony w stopce.
 4. Klient może skontaktować się z naszą Agencją Reklamową Vebi.pl w celu poznania oferty, cen, zakresu usług lub uzyskania odpowiedzi na określone pytania.
 5. Klient ma prawo do korzysta z opcji automatycznych widocznych na stronie Vebi.pl, które umożliwiają zlecenie określonych usług w tym usług drukarskich oraz reklamowych.
 6. Użytkownik – klient, oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania materiałami dostarczonymi do Agencji Reklamowej Vebi.pl w celu wykonania zamówienia, usługi oraz że ich wykorzystanie przez Agencję nie narusza praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Tym samym Klient bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za fakt dostarczenia Agencji Reklamowej Vebi.pl dzieł, grafik, materiałów, znaków graficznych, logotypów, pików, które mogą stanowić spór prawny z uwagi na zastrzeżenia licencyjne, którym podlegają u swego źródła.
 
 

Płatności

 1. Klient korzystający z usług Vebi.pl jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za realizację usług.
 2. Strony i sklepy internetowe są rozliczane na podstawie zaliczki wdrożeniowej na poczt prac początkowych, po zakończeniu zlecenia dochodzi do końcowej płatności
 3. Usługi drukarskie są realizowane zawsze po opłaceniu pełnej kwoty zlecenia.
 4. Określone usługi graficzne są realizowane na sam koniec prac. Po zaksięgowaniu płatności dochodzi do przekazania stworzonego dzieła/projektu.
 5. Usługi tworzenia treści są realizowane po zaksięgowaniu zaliczki.
 6. Usługi reklamowe Facebook ADS lub Google ADS są realizowane po zaksięgowaniu płatności przed rozpoczęciem usługi.
 7. Usługi dotyczące animacji, video i montażu, są realizowane na podstawie wpłaconej zaliczki.
 

Odzyskiwanie należności – windykacja

 1. Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa prawnego, Agencja Reklamowa Vebi.pl korzysta z usług windykacji firmy “Kaczmarski Inkasso”, która wspiera nasze płatności. W sytuacji braku opłacone faktury, sprawa jest przekazywana do obsługi w celu odzyskania należności.
 

Odpowiedzialność Agencji Vebi.pl

 1. Agencja nie odpowiada za ewentualne błędy prawne w materiałach i informacjach przesłanych przez użytkownika. W razie stwierdzenia takich błędów, agencja zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia po wcześniejszym powiadomieniu użytkownika.
 2. Agencja Vebi.pl dokłada wszelkich starań na drodze komunikacji z Klientem, w celu uzyskania najważniejszych informacji dla jak najlepszej jakości realizacji usługi lub zamówienia.
 3. Realizując usługę projektowania graficznego oraz drukarskiego, stopka e-mail z adresu grafika@vebi.pl informuje o:
  – przestrzeganiu zasad akceptacji przesyłanych projektów i grafik
  – wykaz miejsc i danych na co które należy zwrócić szczególną uwagę (numer telefonu, adres, dane firmowe, teksty, zdjęcia, format produktu, ilości, adres dostawy)
 4. Agencja Reklamowa Vebi.pl ma świadomość występowania konkurencji na rynku, tym samym dochowuje tajemnic handlowych szanując działalność wszystkich przedsiębiorców, ich sposobu działania oraz powierzanych nam zleceń i informacji.
 5. Agencja Reklamowa Vebi.pl jest dostępna od pon. do pt. w godzinach 8:00 – 16:00
 6. Udzielamy dostępu do kontaktu poprzez:
  – czat na stronie
  – formularze kontaktu e-mail na stronie vebi.pl
  – komunikacji poprzez aplikację WhatsApp.
 7. W sytuacjach wymagających pomocy zdalnej wykorzystujemy program AnyDesk, TeamViewer.
 

Zastrzeżenia Agencji Reklamowej Vebi.pl wynikające z wolności przyjmowanych zleceń od firm losowych

 1. Zastrzegamy sobie prawo do przyjmowania zleceń i zamówień od firm z tych samych branż z zachowaniem tajemnicy handlowej.
 2. Przedsiębiorca zewnętrzny przed kontaktem z Agencją Reklamową Vebi.pl decyduje indywidualnie o podjęciu współpracy i zleceniu realizacji określonych usług.
 3. Przedsiębiorca ma prawo do zapytania się Agencji Reklamowej Vebi.pl czy obsługuje określone branże. Po stronie Vebi.pl leży decyzja czy udzieli odpowiedzi na zadane pytanie, informując o obsługiwanych branżach oraz firmach.
 4.  Agencja Reklamowa Vebi.pl nie wyraża zgody na podejmowanie współpracy na wyłączność pomiędzy Przedsiębiorcą, a Agencją Reklamową Vebi.pl i ograniczeniem uniemożliwiającym obsługę innych klientów z tej samej lub podobnej branży.
 5. Vebi.pl może obsługiwać w dowolnym zakresie i czasie dwie firmy o takim samym charakterze działalności, np. dwie firmy fotowoltaiczne, restauracje, lekarzy, branże zdrowia, fizjoterapeutów, branże budowlane, logistyczne, lub inne branże, które są dostępne i widoczne na rynku usług i sprzedaży.
 

Sprzedaż internetowa – sklep internetowy

 1. Vebi.pl jako Agencja Reklamowa posiada w swoim wachlarzu usług i produktów wielu dostawców i podwykonawców. Dlatego korzystając z opcji zamówień elektronicznych za pomocą sklepu internetowego, może dojść do sytuacji powielenia kilku dostaw za określone produkty. Jest to spowodowane oryginalnością produktową i jej wyłącznością produkcyjną przez danego dostawce. Korzystając przykładowo z zewnętrznego serwisu takim jak Allegro, również są Państwa zobowiązani do pokrycia kilku wysyłek od różnych dostawców. Vebi.pl stara się słuchać potrzeb wielu przedsiębiorców i dostarczać najlepsze produkty w jednym miejscu na podobnej zasadzie. Dzięki temu oszczędzasz swój czas i znajdujesz od razu to, co jest najlepsze dla reklamy Twojej firmy.
 2. W sklepie Vebi.pl znajdziesz legalne oprogramowanie, produkty drukarskie, gadżety i inne materiały reklamowe.
 3. Regulamin sklepu internetowego znajdziesz w stopce strony vebi.pl
 

Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia na produkt lub usługę w Agencji Reklamowej Vebi.pl oznacza pełną akceptację regulaminu i zasad w nim zawartych.
 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustaw o ochronie praw konsumentów i ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych.
 3. Agencja Reklamowa Vebi.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 
Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 wrzesień 2016 r

Akceptując zgadzasz się na warunku świadczonych usług przez vebi.pl

Linki bezpośrednie